Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Tedbirge Foto Galeri 1036
  • Tedbirge Foto Galeri 1037
  • Tedbirge Foto Galeri 1038
  • Tedbirge Foto Galeri 1039
  • Tedbirge Foto Galeri 1040
  • Tedbirge Foto Galeri 1041
  • Tedbirge Foto Galeri 1042
  • Tedbirge Foto Galeri 1043
  • Tedbirge Foto Galeri 1044
  • Tedbirge Foto Galeri 1045

Açıklama

Marka ismi oluşturma aşamaları teker teker Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır. Belirlenen marka ismi ''Tedbirge''  olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumumuzun faaliyet alanını direkt çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır. Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Faaliyet alanımızın sigorta ve hizmet sektörü olması sebebiyle çalışmamızı bu yönde konumlandırdık. Çünkü bizim işimiz trafik de meydana gelen herhangi bir kaza sonucu sigorta gerçek bedelinin hak sahibine ulaştırılmasıdır.  Temsil ettiği bu çalışma hedef kitle algılamasında zihinde kalıcılığı sağlamak, kolay ve hatırlanabilir özelliğini sağlayabilmek için ürün işlevselliği marka ismimizin oluşturulmasında önemli bir adımı teşkil etmektedir.

Global ve ulusal platformda marka ismimizin algılanmasının ve telaffuzun kolay olması şartıyla oluşturulmuştur. Bu doğrultuda marka ismimiz hem ürün işlevselliğini ortaya çıkarması hem de uluslar arası platformda geçerli olması için ''Tedbirge''  olarak düşünülmüştür.

Çalıştığı sektör ve yaptığı hizmetler doğrultusunda ‘gel’ kelimesinin ‘g’ ve ‘e’ olmak üzere iki harfini kullanarak marka ismimize ekledik. “Tedbire gel” anlamında kullandığımız marka ismi bir iş yapmadan önce tedbirin önceden alınması gerektiğine vurgu yapıyor. Ayrıca ‘geri dönüşüm’ kelimesindeki ‘geri’ anlamına vurgu yaparak hakkınız olan bedelin yapılacak olan hukuksal mücadele ile gerçek bedelini hak sahibine yani sizlere ulaştırdığımızı belirttik. Bu tedbir ve güvence ‘Tedbirge’ markamızla gelmektedir. Faaliyet alanımızın hedef kitlede kolay ve hatırlanabilir özellik taşıması açısından ve yapılan hizmeti hakkın hak sahibine ulaştırılmasını marka ismimizde vurgulamamız açısından önemlidir.  Böylece marka ismimiz telaffuzu kolay, hatırlanabilir, faaliyet alanımızın işlevsel faydasını çağrıştırıp bunu hedef kitleye sunabilir özelliğini bünyesinde barındırdığı gibi hem ulusal hem de global platformda algılanabilir olacaktır.