Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Rentorya Foto Galeri 1721
  • Rentorya Foto Galeri 1722
  • Rentorya Foto Galeri 1723
  • Rentorya Foto Galeri 1724
  • Rentorya Foto Galeri 1725
  • Rentorya Foto Galeri 1726
  • Rentorya Foto Galeri 1727
  • Rentorya Foto Galeri 1728
  • Rentorya Foto Galeri 1729
  • Rentorya Foto Galeri 1730

Açıklama

Markalize Marka İsim Merkezi olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır.

Belirlenen marka ismi ''RENTORYA'' olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır. Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Marka ismi belirlenirken otomotiv sektöründe hizmet veren bir firma olduğunu belirtmek için RENTORYA ismini kullanmayı uygun bulduk. Marka ismi oluştururken Faaliyet alanını en çabuk şekilde çağrıştıracak unsurlar üzerinde durduk. Firmamızın oto galeri ve rent a car firması olması nedeniyle sektörün izlerini taşıyacak parçaları bir araya getirdik. Rent a car kavramındaki “Rent” kelimesini özellikle aldık. “ENTOR” kısmını İngilizcedeki “Enter – Giriş” komutuna benzeterek tıklayınız, seçiniz, giriniz gibi harekete geçirici özellik yükledik. “TORY” kısmını yine İngilizcedeki “Story-Dükkân, mağaza” kavramına benzeterek tercih ettik. Yani oto kiralayan, oto satan dükkân anlamı kazanmış oldu. “YA” hecesi kelimeye bir şehir, ülke, bölge ismi havası katmaktadır. Yani RENTOR – YA, araç tedarik edilen bir yer, çevre anlamı kazanmış oluyor.

Diğer taraftan Rent, Tour, Tourizm gibi kavramları marka ismimizde görmek mümkündür. Araçların hızına atfen Tork kelimesin hatırlanmaktadır. Arapçada Türkiye-Turkya olarak telaffuz edilmektedir. Türkiye’yi çağrıştırması açısından önemlidir. “OR” hecesi ile organizasyona çağrışım yapılarak, tur organizasyonları için dikkat çekilmiştir. Bu parçaları bir bütün olarak düşündüğümüzde firma misyonuna en uygun olarak “RENTORYA” marka ismini görüyoruz.

Markanın global ve ulusal platformlarda algılanabilir, kolay telaffuz edilebilir ve aynı şekilde okunup yazılmasına özen göstererek “RENTORYA” marka ismini oluşturduk.