Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Rabesta Foto Galeri 1087
  • Rabesta Foto Galeri 1088
  • Rabesta Foto Galeri 1089
  • Rabesta Foto Galeri 1090
  • Rabesta Foto Galeri 1091
  • Rabesta Foto Galeri 1092
  • Rabesta Foto Galeri 1093
  • Rabesta Foto Galeri 1094
  • Rabesta Foto Galeri 1095
  • Rabesta Foto Galeri 1096

Açıklama

Belirlenen marka ismi ''Rabesta'' olarak karar verilmiş olup, kurumun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Önerilen marka ismi - Rabesta’yı üçe ayırarak inceleyebiliriz. Birinci kısım ‘’Ra’’ sözcüğünden oluşuyor. Mitolojilerde yer alan ‘’Ra’’ tanrısının gücü, güneşi, her daim her şeyi görebilme yeteneğine sahip olma özelliğini taşıdığı dünyaca biliniyor. Burada ‘’Ra’’nın kullanımındaki amacı firmamızın göze, dolayısıyla estetiğe hitap eden bir çalışma alanına sahip olduğunu belirtilmesi yanı sıra alanında çok güçlü konumunda olduğunu vurgulamaktır. Güneşi de simgeleyen ‘’Ra’’ firmamızın alanında güneş gibi parlayan ve etrafını da kalitesiyle aydınlatan bir kurum imajı çizmemizde yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu markayı tercih eden hedef kitlenin de ne istediğini bilen, güçlü kişiliğe sahip olan insanlar olduğunu da vurguluyor. Marka ismimizin ikinci kısmında ‘’Best’’ sözcüğü yer almaktadır. İngilizcede ‘’en iyi’’ , ‘’birinci sınıf’’ anlamlarında kullanılan ‘’Best’’ firmamızın en kaliteli birinci sınıf ürünler üreten, çalışmalarının her alanında, kurum içi kurum dışı olsun, lider bir firma olduğunu ifade etmektedir. Marka ismimizin sonunda yer alan ‘’a’’ harfi ise firmamızın hedef kitlesinin %70’ni bayanlar oluşturduğu göz önüne alınarak markamıza hareketlilik, dişilik karakteri yansıtması açısından ve algıda estetik düşünceye geçişi hızlandırdığından kullanılmıştır. Aynı zamanda dinamik, ihtişamlı, gösterişli, güzelliğine önem veren bir kadını çağrıştırmasıyla markamızın kişiliği daha çok dişi karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Her üç öğe birbirine bağlanarak global ve ulusal platformda algılanabilir ve kolay telaffuz edilebilir aynı zamanda aynı şekilde yazılıp aynı sesle okunabilir olmasına özen göstererek ‘’RABESTA’’ marka ismimizi oluşturduk.