Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Profdo Foto Galeri 1509
  • Profdo Foto Galeri 1510
  • Profdo Foto Galeri 1511
  • Profdo Foto Galeri 1512
  • Profdo Foto Galeri 1513
  • Profdo Foto Galeri 1514
  • Profdo Foto Galeri 1515
  • Profdo Foto Galeri 1516
  • Profdo Foto Galeri 1517
  • Profdo Foto Galeri 1518

Açıklama

Markalize Marka İsim Merkezi olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır. Belirlenen marka ismi “Profdo” olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır.

Profdo faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Profdo marka ismi, markanın sahip olduğu nitelikleri anlatmak ve hedef kitleye istenilen mesajı aktarmak amacı ile tercih edilmiştir. Böylelikle algıda bütünlük sağlandığı gibi hedef kitle üzerinde daha iyi bir konumlandırma yapılmaktadır. Profdo ismi genel anlamda pozitif çağrışım yapmaktadır. Başta profesyonelliği, akademide profesörlüğü çağrıştıran “Prof” kısaltmasını kullandık. Bir olayın ön incelemesini yapmak, bir konuda önlem almak anlamına gelen “Pro” ön ekini de ayrıca düşündük. “Do” hecesi de birlikte ele alındığında akademide “Prof. Dr” ibaresini çağrıştırmaktadır. “Do” hecesi ayrıca müzikte ilk nota olarak ritmik, ahenkli olma çağrışımları yapmaktadır. İngilizcede ise yapmak anlamına gelir ki bu da insanları harekete geçiren, alışverişe teşvik eden bir etki yapmaktadır. “Pr” harfleri İngilizcedeki “Public Relation” yani “Halkla İlişkiler” kavramına denk gelir. Bu da iletişim yönünün güçlü olduğu imajını kazandırmaktadır. Prof – of -  do zincirlemesi şekline incelendiğinde (İngilizce kalıba göre) yapmanın profesyonel hali anlamı kazandırmaktadır. Yani internet alışverişinin en profesyonel hali şeklinde bir anlam çıkmaktadır.

Profdo ile global ve ulusal platformda algılanabilir, hatırlanabilir bir marka ismi olması sağlanmaktadır. Telaffuzunun kolay, aynı şekilde yazılıp, aynı sesle okunabilir olmasına özen göstererek Profdo marka ismini oluşturup hedef kitle algısında farkındalık yaratarak, kalıcı olması sağlanmıştır.