Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Prodaxi Foto Galeri 1788
  • Prodaxi Foto Galeri 1789
  • Prodaxi Foto Galeri 1790
  • Prodaxi Foto Galeri 1791
  • Prodaxi Foto Galeri 1792
  • Prodaxi Foto Galeri 1793
  • Prodaxi Foto Galeri 1794
  • Prodaxi Foto Galeri 1795
  • Prodaxi Foto Galeri 1796
  • Prodaxi Foto Galeri 1797

Açıklama

Markalize olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize tarafından titizlikle uygulanmıştır.

Belirlenen marka ismi '' Prodaxı'' olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır. Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Marka ismi belirlenirken ulaşım sektöründe hizmet veren bir marka olduğunu belirtmek için “Prodaxı” ismini kullanmayı uygun bulduk.

Bu ismi oluştururken kapsayıcı, kapsamlı olmasına dikkat ettik. Hem faaliyet alanını hem de nerelerde kullanıldığını belirten bir isim oluşturduk. Çok yönlü bir marka ismi ortaya çıkardık. En baştaki “Pr” eki ile halkla ilişkiler anlamına gelen “Public Relations” kavramının çağrışımını sağladık. Çünkü yapılan iş reklam ve halkla ilişkiler çalışmasıdır. “Pro” hecesiyle de profesyonelliğe atıf yaptı. “Pro” hecesiyle aynı zamanda önceden hazırlıklı olma, önlemini alma, provasını yapma anlamına gelen “Proaktif” kelimesine gönderme yaptık. “Prod” kelimesi ise İngilizce kökenli olup özendirme, teşvik etme anlamlarını içerdiği için tercih edilmiştir. “X” harfinin ise insanların zihninde bir cazibe nedeni olmasından dolayı kullanılmasını uygun gördük. “Roda” kelimesi ile “Rota” ya çağrışım yaparak hedef kitleye yön verdiğini ima ettik. “Odax” kelimesi ile “Odaklanma” ya dikkat çektik ve hedef kitlenin reklam çalışmamıza odaklanacağını ifade ettik. “Daxı” kelimesini de ticari araç olan “Taksi” reklamı olması nedeniyle benzerlik ilişkisi kurularak kullanılmasını uygun gördük.     

Böylece markaya global ve ulusal platformlarda algılanabilir, kolay telaffuz edilebilir ve aynı şekilde okunup yazılmasına özen göstererek “Prodaxı” marka ismini oluşturduk.