Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Onseva Foto Galeri 1258
  • Onseva Foto Galeri 1259
  • Onseva Foto Galeri 1260
  • Onseva Foto Galeri 1261
  • Onseva Foto Galeri 1262
  • Onseva Foto Galeri 1263
  • Onseva Foto Galeri 1264
  • Onseva Foto Galeri 1265
  • Onseva Foto Galeri 1267
  • Onseva Foto Galeri 1268

Açıklama

Markalize Marka İsim Merkezi olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır.

Belirlenen marka ismi '' Onseva''  olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır. Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Marka ismi belirlenirken takı-mücevherat-kuyumculuk sektöründe hizmet veren bir firma olduğunu belirtmek için Onseva ismini kullanmayı uygun bulduk. Marka ismi oluştururken altının değerini ifade eden “Ons” hecesini özellikle seçtik ve kullandık. Çünkü ons kuyumculuk sektöründe ana terim olarak altının değerini ifade eder, bu yüzden önemlidir.  İkinci parça olarak “Sev” hecesini kullandık. İnsanların duygusal olarak hareket edeceğini düşündük duygusal olarak tetikleyici olmasını düşünerek bu heceyi kullandık. “ Onseva” marka ismini kullanırken de bazı sloganlarla doğrudan ilişki kurmasını, bütünlük oluşturmasını sağladık. Ayrıca “On” hecesi İngilizcede üstüne koymak, giymek, takmak anlamlarını içererek global bir çağrışım oluşturur.     “Eva” hecesi Latin kökenli dillerde “Havva” yani ilk kadın anlamlarını da içerir. “Seva” birlik, beraberlik, denklik anlamlarını içererek eşlere atıfta bulunur. Bütün çağrışımlar göz önünde bulundurulduğunda hem ulusal hem de global anlamda zengin çağrışımlar yapmasından dolayı uygun bir marka ismi olarak oluşturulmuştur. Markanın global ve ulusal platformlarda algılanabilir, kolay telaffuz edilebilir ve aynı şekilde okunup yazılmasına özen göstererek “Onseva” marka ismini oluşturduk.