Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Lezzedar Foto Galeri 1427
  • Lezzedar Foto Galeri 1428
  • Lezzedar Foto Galeri 1429
  • Lezzedar Foto Galeri 1430
  • Lezzedar Foto Galeri 1431
  • Lezzedar Foto Galeri 1432
  • Lezzedar Foto Galeri 1433
  • Lezzedar Foto Galeri 1434
  • Lezzedar Foto Galeri 1435
  • Lezzedar Foto Galeri 1436

Açıklama

Markalize  Marka İsim Merkezi olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır.

Belirlenen marka ismi ''Lezzedar'' olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır. Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Marka ismi belirlenirken hizmet sektöründe, özellikle yeme içme hizmetlerinde faaliyet gösteren bir firma olduğunu belirtmek için “Lezzedar” ismini kullanmayı uygun bulduk. Marka ismini oluştururken hem faaliyet alanı olan restoranı hem de markada ağırlığı gücü vurgulayacak bir isim olmasına dikkat ettik.

Faaliyet alanını ve bu alandaki iddiasını en çabuk şekilde hatırlatması amacıyla “Lezzet” kelimesini kullandık. Bu lezzetin sunulduğu yer, mekân anlamında ise “Dar (Dâr) kelimesini kullandık. Marka ismimizi oluşturan bu iki önemli kavram bir araya getirildiğinde ortaya çıkan “Lezzetdar” kelimesine atfen “Lezzedar” markasını meydana getirdik. Oluşturduğumuz marka ismi ile hem lezzetin sunulduğu bir mekâna çağrışım yapılmasını sağladık hem de markaya, mekâna otoriter, vakur, güçlü olma imajını kazandırdık. Ayrıca Osmanlı’yı hatırlatarak, köklü ve asil bir kuruluş çağrışımı yapmasını sağladık.