Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Konistan Foto Galeri 1851
  • Konistan Foto Galeri 1852
  • Konistan Foto Galeri 1853
  • Konistan Foto Galeri 1854
  • Konistan Foto Galeri 1855
  • Konistan Foto Galeri 1856
  • Konistan Foto Galeri 1857
  • Konistan Foto Galeri 1858
  • Konistan Foto Galeri 1859
  • Konistan Foto Galeri 1860

Açıklama

Markalize olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir.

Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize tarafından titizlikle uygulanmıştır. Belirlenen marka ismi '' Konistan ''  olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır. Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Konistan marka ismini bölümlere ayırarak bakacak olursak; Kon kelimesi kongre ve konferans kelimelerinden türetilmiştir. Aynı zaman da konaklama ve konut kelimesini de çağrıştırmakta ve bu alanlardaki hizmetin işlevsel yönü olan konforu da vurgulamaktadır. Marka ismimiz ‘yapı’ anlamına gelen ‘construction' kelimesinden de esinlenilerek oluşturulmuştur. Kon kelimesi Konya’yı; İstan kelimesi ise İstanbul’u çağrıştırmakta yani bir ülke, şehir, topluluk ve bir yöreye olan aidiyet duygusunu ifade eder.

Konistan kelimesi İstanbul’un eski isimlerinden olan Konstantiniyye kelimesi telaffuzlarının çok yakın olması sebebiyle hedef kitlemize İstanbul’da global bir toplantı- kongre merkezi ve toplantı şehri algısı uyandıracaktır. İstanbul’un eski isimlerindeki Konstantiniyye’yi de çağrıştırması bütün Avrupa yani yurt dışındaki hedef kitlemizin dikkatini çekerek global bir marka algısına dikkat çektik.

Böylece global ve ulusal platformda algılanabilir ve telaffuzu kolay edilebilir, aynı zamanda aynı şekilde yazılıp, aynı sesle okunabilir olmasına özen göstererek “Konistan” marka ismini oluşturduk.