Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
 • KONFORES Foto Galeri 2123
 • KONFORES Foto Galeri 2124
 • KONFORES Foto Galeri 2125
 • KONFORES Foto Galeri 2126
 • KONFORES Foto Galeri 2127
 • KONFORES Foto Galeri 2128
 • KONFORES Foto Galeri 2129
 • KONFORES Foto Galeri 2130
 • KONFORES Foto Galeri 2131
 • KONFORES Foto Galeri 2132
 • KONFORES Foto Galeri 2133

Açıklama

Markalize olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize tarafından titizlikle uygulanmıştır.

           Belirlenen marka ismi ''Konfores'' olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır. Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

          Marka ismi belirlenirken ayakkabı sektöründe hizmet veren bir firma olduğunu belirtmek için Konfores ismini kullanmayı uygun bulduk. Marka ismi oluştururken rahatlığa atıf yapmak için “Konfor” kelimesini kullandık. Aynı zamanda görünümün de cazip, çekici olduğunu belirtmek için de “estetik” kelimesindeki “es” hecesini kullandık. İki öğenin birleşmesiyle “Konfores” marka ismini meydana getirdik. “For” İngilizce’ de “için” bağlacını karşılamaktadır. Yani “Konfor için Konfores” gibi bir anlam ortaya çıkmaktadır. Böylece ayakkabıda aranan rahatlığın Konfores markasıyla karşılanacağını belirtilmektedir.  

          Günlük hayatı kolaylaştıran rahatlık veren manasına gelen “konfor” kelimesi ile ayaklardaki rahatlığın Konfores markası ayakkabılarında olduğu belirtilmektedir. “es” İngilizce’ de çoğul ekidir. Kelimelere gelerek çoğul halini almalarını sağlamaktadır. Son olarak “konfor” kelimesine gelen “es” eki ile aranılan konforların bu markada olduğu anlatılmaktadır.  Markanın global ve ulusal platformlarda algılanabilir, kolay telaffuz edilebilir ve aynı şekilde okunup yazılmasına özen göstererek “Konfores” marka ismini oluşturduk.