Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Haydibi Foto Galeri 1835
  • Haydibi Foto Galeri 1836
  • Haydibi Foto Galeri 1837
  • Haydibi Foto Galeri 1838
  • Haydibi Foto Galeri 1839
  • Haydibi Foto Galeri 1840
  • Haydibi Foto Galeri 1841
  • Haydibi Foto Galeri 1843
  • Haydibi Foto Galeri 1844
  • Haydibi Foto Galeri 1845

Açıklama

Markalize Marka İsim Merkezi olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır. Belirlenen marka ismi ''Haydibi Çay'' olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır.     Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. “Haydibi Çay” marka ismi hem bir isim hem de harekete geçirici bir fiil olarak düşünülmüştür. “Haydi bir çay içelim” = “Haydibi Çay içelim” şeklinde bir cümle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu teklife “Hay hay” diye cevap verilerek reddedilmeyen ikram, çay anlamı kazanmaktadır. “Hayat” kelimesini çağrıştırarak hayatın bir parçası şeklinde lanse edilebilir. “Haydi” kelimesi ile harekete geçiren, etkileyen bir marka ismi olması sağlanmıştır. İçinde “Ay” kelimesi geçerek markanın berraklığı, temizliği, güvenilirliği ve mesafe almış yüksek değerli olduğu izlenimi kazandırılmıştır. Kelimenin sonunda yer alan “dibi” heceleri ile de halk arasında sevilen insanlar için kullanılan “Adamın dibi” gibi iyi insan, has insan sıfatı yakıştırılmıştır. Yine “dibi” hecesiyle “gibi” edatına benzetme yapılarak marka isminin iyi olan her şeye benzetilmesi, yakıştırılması bunlarla reklamının yapılması mümkün hale gelmiştir. Örneğin hayat gibi, ilaç gibi, su gibi, vb. benzetmeler yapılabilir. Sloganlarda benzetmelerden yararlanılması kolay olan “Haydibi Çay” markası ile özgün, fonksiyonel, farklı ve etkili bir marka ismi ortaya konulmuştur. Evrensel bir dil olan İngilizce için de selamlama kelimesi olan “Hi” (hay) ye benzetilerek uluslararası alanda reklam edilmesi, tanıtılması kolaylaşmıştır.

Global ve ulusal platformlarda algılanabilir, kolay telaffuz edilebilir ve aynı şekilde okunup yazılmasına özen göstererek “Haydibi Çay” marka ismini oluşturduk.