Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Extrady Foto Galeri 1778
  • Extrady Foto Galeri 1779
  • Extrady Foto Galeri 1780
  • Extrady Foto Galeri 1781
  • Extrady Foto Galeri 1782
  • Extrady Foto Galeri 1783
  • Extrady Foto Galeri 1784
  • Extrady Foto Galeri 1785
  • Extrady Foto Galeri 1786
  • Extrady Foto Galeri 1787

Açıklama

Markalize Marka İsim Merkezi olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır. Belirlenen marka ismi “EXTRADY”  olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır.

EXTRADY faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. EXTRADY marka ismi, markanın sahip olduğu nitelikleri anlatmak ve hedef kitleye istenilen mesajı aktarmak amacı ile tercih edilmiştir. Böylelikle algıda bütünlük sağlandığı gibi hedef kitle üzerinde daha iyi bir konumlandırma yapılmaktadır. EXTRADY markasının tasarlandığı firmanın ihracat-ithalat ve e-ticaret firması olması nedeniyle uluslararası ve profesyonel bir marka ismi çalışması yapılmıştır. Uluslararası bir marka olmasından dolayı evrensel dilde okunup anlaşılması kolay herkes tarafından aynı şeye çağrışım yapılması hedeflenmiştir. Böylece EXTRADY marka isminde karar verilmiştir.

Marka ismimizin temelini iki anahtar kelime oluşturmaktadır. Marka isminin ilk söylenişinde “EXTRA” kelimesi görülmektedir. Bu da marka ismine Türkçedeki karşılığı olarak “extradan, fazladan” anlamı kazandırmaktadır. Marka isminin diğer yarısına baktığımızda da İngilizcedeki “TRADE” yani Türkçedeki ticaret kelimesini algılarız. Uluslararası bir marka ismi olması nedeniyle İngilizce olarak tasarlanmış olup “Extra Ticaret” kelimesi algılanmaktadır. İngilizcedeki “Trade” Türkçede ticaret anlamına gelip, “Trady” kelimesi ile de ticarete atıf yapılıyor, ticaretle ilgili anlamı kazandırılıyor. Böylece marka ismi ilk okumada hangi sektörde faaliyet gösterdiği hemen tahmin edilebilen bir güçlü bir marka olarak karşımıza çıkıyor. 

EXTRADY ile global ve ulusal platformda algılanabilir, hatırlanabilir bir marka ismi olması sağlanmaktadır. Telaffuzunun kolay, aynı şekilde yazılıp, aynı sesle okunabilir olmasına özen göstererek EXTRADY marka ismini oluşturup hedef kitle algısında farkındalık yaratarak, kalıcı olması hedeflenmiştir.