Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Evdigo Foto Galeri 1337

Açıklama

Markalize Marka İsim Merkezi olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır. Belirlenen marka ismi ''Evdigo''  olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır.

 Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Firmanın ev tekstili üzerine hizmet veren bir kuruluş olmasından dolayı çabuk çağrışım yapması düşünülerek marka isminde ev kelimesi bulunması uygun görülmüştür. Ayrıca markanın “Ev” kelimesi ile başlaması özellikle tercih edilmiş ve ev kuran bir marka olduğuna dikkat çekilmiştir. “Di” hecesiyle de “Dizayn”a ev tasarımına atıf yapılmıştır. Dialog kelimesine atfen de ikili ilişkileri, uyumu çağrıştırması düşünülmüştür. “Go” hecesiyle İngilizcedeki “gitmek” fiiline atıf yapılarak gidilecek yer, gidilecek mağaza anlamı kazandırılmıştır. Bu şekilde global bir marka olmaya müsait bir hale getirilmiştir. İngilizce sloganlara da müsait duruma getirilmiştir. Örneğin “Let’s go to Evdigo” “Haydi Evdigo’ya gidelim” gibi. Böylece hem işlevsel hem kullanımı kolay bir marka ismi tasarlanmıştır. Evdigo ile global ve ulusal platformda algılanabilir, hatırlanabilir bir marka ismi olması sağlandı. Telaffuzunun kolay yapılabilir, aynı şekilde yazılıp, aynı sesle okunabilir olmasına özen göstererek Evdigo marka ismini oluşturduk.