Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Elitora Foto Galeri 1097
  • Elitora Foto Galeri 1098
  • Elitora Foto Galeri 1099
  • Elitora Foto Galeri 1100
  • Elitora Foto Galeri 1101
  • Elitora Foto Galeri 1102
  • Elitora Foto Galeri 1103
  • Elitora Foto Galeri 1104
  • Elitora Foto Galeri 1105
  • Elitora Foto Galeri 1106

Açıklama

Markalize olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır. Belirlenen marka ismi '' Elitora''  olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır. Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Elitora marka ismi, markanın sahip olduğu nitelikleri anlatmak ve hedef kitleye istenilen mesajı aktarmak amacı ile tercih edilmiştir. Böylelikle algıda bütünlük sağlandığı gibi hedef kitle üzerinde daha iyi bir konumlandırma yapılmaktadır. Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, güzide, mutena anlamlarına gelen “elit” sözcüğünü kullanarak markanın sektöründe öncü olduğunu marka isminde vurgulayarak hedef kitlede farkındalık yarattık. “O, Ora “ zamirlerini kullanılarak elit, güzide, seçkin bir yer olduğu işaret zamiri ile pekiştirilmiştir. Böylelikle Elitora ile global ve ulusal platformda algılanabilir, hatırlanabilir bir marka ismi olması sağlanmaktadır. Telaffuzunun kolay, aynı şekilde yazılıp, aynı sesle okunabilir olmasına özen göstererek Elitora marka ismini oluşturup hedef kitle algısında farkındalık yaratarak, kalıcı olması sağlanmıştır.