Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Altuva Foto Galeri 1147
  • Altuva Foto Galeri 1148
  • Altuva Foto Galeri 1149
  • Altuva Foto Galeri 1150
  • Altuva Foto Galeri 1151

Açıklama

İsim; kurumu diğerlerinden ayıran bir sözcük veya sözcük öbeğidir. Kurum kimliğinin başarılı olması için kurum isminin pozitif değerler taşıması gerekir. Böyle bir isme sahip olan kurumun ürettiği ürün ve hizmetin değeri artar. Kurum ismini oluştururken kulağa yabancı gelmemesine, yapılan işi çağrıştırmasına aynı zamanda benzerinin olmamasına özen gösterilmelidir. Oluşturulan marka isminin global ve ulusal platformda pozitif bir anlam taşımasına ve algıda bütünlük oluşturması sağlanmalıdır. Marka ismi, işin işlevsel yönünü tanımlamalıdır. ''Altuva'', marka ismi, sloganı ve logo konsepti direkt olarak yapı sektörünü çağrıştırması konseptimiz için artı değer oluşturmaktadır.

Türklerin tarihte yaşadıkları, bulundukları yerler belli bir coğrafyaya münhasır değildir. Türkler tarihten günümüze, Asya’dan Avrupa’ya, yüzyıllar boyu egemen olmuş; büyük, köklü bir millettir. Türklerin ana yurdu belirtileceğinde ilk olarak akla Asya kıtası gelmektedir. Asya’da göçebe olarak yaşayan bu topluluklara; Türk ulusları, Türkçe konuşan halklar, Türk-Tatarlar denilmektedir. Türklerin kültürleri, gelenek ve görenekleri, ticaret şekilleri ve yaşama biçimleri çok yönlü ve tarihleri çok zengindir.