Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Akreda Foto Galeri 1499
  • Akreda Foto Galeri 1500
  • Akreda Foto Galeri 1501
  • Akreda Foto Galeri 1502
  • Akreda Foto Galeri 1503
  • Akreda Foto Galeri 1504
  • Akreda Foto Galeri 1505
  • Akreda Foto Galeri 1506
  • Akreda Foto Galeri 1507
  • Akreda Foto Galeri 1508

Açıklama

Markalize Marka İsim Merkezi olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır.

Belirlenen marka ismi '' Akreda '' olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır. Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Marka ismi belirlenirken inşaat sektöründe hizmet veren bir firma olduğunu belirtmek için “Akreda” ismini kullanmayı uygun bulduk. Marka ismi oluştururken –Ak –kred-akred –reda hecelerinin her birinin ayrı anlamı olduğu için Akreda kelime ve eklerini kullandık.

Ak; temiz, net, berrak hizmetlere atıfta bulunmaktadır. Kred; krediye yani itibara, saygınlığa vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda ev kredisine ev almaya davet eder. Akred; akreditasyon, onaylama, vize, geçiş anlamlarına gönderme yapar. Reda kelimesi ise Allah’ın lehine olan, Allahın hoşnut olduğu, razı olduğu işler anlamına gelir. Reda kelimesinin bir diğer anlamı da bazı istenmeyen şeylerin önlenmesi men edilmesi demektir.