Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
  • Advifinance Foto Galeri 1520
  • Advifinance Foto Galeri 1521
  • Advifinance Foto Galeri 1522
  • Advifinance Foto Galeri 1523
  • Advifinance Foto Galeri 1524
  • Advifinance Foto Galeri 1525
  • Advifinance Foto Galeri 1526
  • Advifinance Foto Galeri 1527
  • Advifinance Foto Galeri 1528
  • Advifinance Foto Galeri 1945

Açıklama

 Markalize Marka İsim Merkezi olarak marka ismi oluştururken dikkate aldığımız birtakım kriterlerimiz vardır. Öncelikle ilk aşamada, isimlendirme planlaması yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanmıştır. Gerçek bilgiler; kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Daha sonra marka ismi oluşturma aşamaları Markalize Marka İsim Merkezi tarafından titizlikle uygulanmıştır. Belirlenen marka ismi '' Advifinance ''  olarak karar verilmiş olup, marka ismimizin kurumun faaliyet alanını çağrıştırması düşünülerek ortaya çıkarılmıştır. Kurumumuzun faaliyet alanı, ürün hizmet işlevselliği dikkate alınarak markanın hedef kitlede yaratacağı etki ve algılama göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Marka ismi belirlenirken finans, mali müşavirlik alanlarında hizmet veren bir danışmanlık firması olduğunu belirtmek için Advifinance ismini kullanmayı uygun bulduk. Marka ismi oluştururken ad, adv, advi, vifi ve finance kelimelerini kullandık. “Ad” kelimesi isim anlamındadır ve böylece markamızın finans, maliye ve danışmalık sektöründe isim sahibi ve finansın adı olduğunu belirttik. Ayrıca “Ad” kelimesiyle markanın finansal ve mali bilgilerin tanıtımının yapıldığı bir platform olduğu vurgulanmaktadır. ”ADV” İngilizce de reklam anlamına gelen “advertising”  kelimesinin kısaltması olduğu için global pazarda markanın iyi bir reklama sahip olduğu algısı verilmektedir..  “ADVİ” kelimesi de İngilizce de hem akıl veren anlamına gelmekte, hem de danışman, yol gösterici, rehber, müşavir anlamına gelen “advisor” kelimesinin kısaltması olup markanın maliye, finans, alanlarında (Rusya ve Türkiye) arasında finansal ve maliye ile ilgili bağlantı kuracağı algısı verilmektedir. Finansal ve maliye ile ilgili bilglilerin tanıtımının misyonunu üstlenen bir marka algısı verimektedir “ViFi” teknoloji terimi olduğu gibi bağlanma anlamına gelmektedir. Böylece markanın teknolojik, yenilikçi bir yapıda olduğunu göstermek için kullandık. “VİFİ” kelimesinde ki “İ” harfleri Rusya ve Türkiye’yi anlatırken ortada bulunan “F” markayı temsil etmekte ve iki ülke arasında finansal danışmanlık veren, bağlantı kuran markayı temsil etmektedir.  “VİFİ” marka adı Türkçe de vergi, vade, varlık, vezne, valör, finans, fiyat, fikir, fırsat, faiz, fatura, factoring, irsaliye, istikrar, ihale, iskonto, işlem, iştirak, icra, insan gibi kelimelerinin baş harflerinden oluşurken ulusal pazarda hedef kitlenin zihninde markanın verdiği hizmet ile paralel bir düşünce oluşturmaktadır. İngilizce olarak da “VİFİ” venture (girişim), vision (vizyon), verdict  (servet), valuable (değerli), variaety  (fark, farklılık), idea (fikir), international (uluslararası), income (gelir),  inform (bilgi), invest (yatırım), inspıre (fikir), for-sighted (ileri görüşlü), fertile (verimli), faithful (güvenilir), fame (ün), fund  (fon),  favourable (iyi), funds (para kaynağı), fortune (servet) kelimelerin baş harflerinden oluşmuştur bu sayede global pazarda da markanın verdiği hizmet ile paralel bir düşünce oluşturmakta.

Son olarak da marka ismimizin sonuna finance ve finans kelimelerini ekleyerek marka ismi son halini aldı. Global ve ulusal platformlarda algılanabilir, kolay telaffuz edilebilir ve aynı şekilde okunup yazılmasına özen göstererek “Advifinance ve Advifinans” marka ismini oluşturduk.