Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892

MAKALELER

​​​​​​​Marka İsmi Ve Şirket İsminden Kaynaklanan Sorunlar

​​​​​​​Marka İsmi Ve Şirket İsminden Kaynaklanan Sorunlar

Firmaları ve markaları en güçlü konuma getiren en önemli unsurların başında farklılık unsuru gelmektedir. Farklı olabilmek için de marka ismi veya firma ismi oluştururken derin bir analiz, araştırma yapılmalı; benzer veya taklit isim durumuna düşülmemelidir.

İş dünyasında markaların benzeşmesi veya çakışmasının en önemli sebeplerinden birisi de orijinal bir marka isminin üretilmeyip ticari unvanın markalaştırılması çabasıdır. Şöyle ki firmalar kuruluşlarının ilk yıllarında markalaşma bilinci olmaksızın alelade bir isimle yola çıkmaktadırlar. Firma unvanlarını ticaret odalarına kayıt ettirmektedirler. Ticaret odalarında ise merkezi bir havuz sistemi olmayıp sadece bulunulan il veya ilçenin ticari kuruluşlarının listesi bulunmaktadır. Diğer taraftan ticaret odasında Türk Patent ve Marka Kurumundaki gibi marka benzeşmesi veya marka taklidi gibi kaygılar bulunmamakta doğrudan firmaların kaydı yapılmaktadır.

Uzun vadede firmalar firma ismi ile markalaşmayı istemektedirler. İlk kuruluş yılında sanki eşsiz bir isim kullanılıyor gibi olsa da ülke genelinde aynı marka isminin birçok firma tarafından kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu benzerlik veya aynı olma durumu da Türk Patent ve Marka Kurumunda ortaya çıkmaktadır.

Şirket kurulurken belirlenen ve vergi levhasına yazılan ismin marka tescili sanılması markalaşma konusundaki en büyük hatadır. İleriki zamanlarda da bu hatalardan dolayı şirketler hukuki yaptırımlarla karşı karşıya gelmektedirler. 

Markalaşma ve marka tescili konusunda iki farklı sorun karşımıza çıkmaktadır. Firmaların firma ismini bir müddet sonra marka ismi olarak kullanmak istemelerinden dolayı ortaya çıkan isim benzeşmeleridir. İkinci bir sorun da ticaret odalarının Türk Marka ve Patent Kurumundan bağımsız çalışmasından dolayı benzer marka isimlerini eşleştirememesinden kaynaklanmaktadır. Ticaret odaları Türk Patent ve Marka Kurumu ile entegre çalışmadığından ve marka kaygısı olmadığından dolayı bütün başvuruları kabul etmektedir. Bu durumda uzun vadede markalaşma konusunda problemleri beraberinde getirmektedir.

Değerli esnaflarımızın ve iş adamlarımızın firma isimlerini belirlerken markalaşmaya müsait olup olmadığına dikkat etmeleri gerekmektedir. Veya marka isimlerini firma ismi değil de yeni ve farklı bir isim olarak belirlemeleri tavsiye olunur.

Markalaşma işinin hukuki boyutunda ise ticaret odalarının da Türk Marka ve Patent Kurumu ile entegre çalışmaları uygun olacaktır. Yani firmalar kuruluş aşamasında isimlerini Türk Patent’in incelemesinden ve onayından geçirdikten sonra ticaret odalarına kayıt yaptırmalıdır ki ileriki zamanlarda markalaşma konusunda sıkıntı doğurmasın. Firmaların markalaşması aşamasında hem iş adamlarına hem de ticaret odalarına daha bilinçli ve entegre çalışma konusunda sorumluluk düşmektedir. Ortak bir sistem geliştirilmesi durumunda markalaşma konusundaki problemler ortadan kalkacak ve daha orijinal markalar ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte doğru, garantili markalaşma sağlanmış olacaktır.

Marka ismi ve şirket isminin farklı olduğu bilinmeli ve şirket isminin marka ismi olduğu, vergi levhası ile tescillendiği sanılmamalıdır. Bykanber gibi bir marka ismi uzmanı ile yola çıkarak marka ismi oluşturulmalı ve bu marka tescillenmelidir.

Şirketler de isimleri ile kuruluş olarak değer kazanırlar. Şirket isimleri de marka gibi ayrıca tescillenmelidir. Fakat ürün ve hizmet kültürü şirket isminden farklı bir kültürdür ürün ve hizmetinize ayrı marka ismi oluşturmanızı marka isminizi ve şirket isminden farklı olmasını onun da hem Türkiye’de   hem yurt dışında tescillenmesini tavsiye ederiz.