Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892

MAKALELER

Güvenilir Marka İşaretleri ile Daha Güvenilir Marka Olun

Güvenilir Marka İşaretleri ile Daha Güvenilir Marka Olun

Bir marka için güven oldukça önemli bir konudur. Markanın güvenilir bir kimlik kazanması markaya maddi ve manevi birçok değer sağlamaktadır. Bunların en önemlisi güven, müşteri kalitesini ve müşteri kapasitesini artıracaktır. Böylece marka global bir marka olarak büyümeye ve gelişmeye başlayıp markalaşacaktır.

Markanızın güvenilirliğini ispat etmek markalaşmada oldukça önem taşır. Marka imajınızı ve marka değerinizi yükselterek markanızın daha çok tercih edilebilir ve global bir marka olarak markalaşmasına katkı sağlar.

İSİMDER Marka İsim Merkezi, Güvenilir Marka İsim (GUMİB-TOBNC) Belgesi alan her markanın mutlaka kullanması gereken güvenilir marka işaretleri önermektedir. Güvenilir marka isim logosu ve işaretini ürünlerinizin, ambalajlarınızın, katalog, dosya, afiş, web sitesinde, antetli evraklarda vb. reklam ve tanıtım materyallerinde tanıtım amaçlı güvenilir marka olduğunuzu ispat etme amaçlı kullanabilirsiniz.

Her marka için büyük önem arz eden bu logolar müşterinin karar verme sürecinde markanızı tercih etmesini ve markanıza güven duymasını sağlayacaktır. Güvenilir marka işaretlerini kullanan markalar yeni dünya düzeninde global markalar arasına girerek hızla büyümektedirler.

Güvenilir marka işaretlerini kullanabilmek için öncelikle markanızın Türk Patent ve Marka Kurumunda tescilli olması gerekmektedir. Tescilli markaya İSİMDER Marka İsim Merkezinden Güvenilir Marka İsim (GUMİB-TOBNC) Belgesi alması ve bu işaretlerin kullanımı için talepte bulunması gerekmektedir.

Markalize olarak her markanın mutlaka güvenilir marka işaretlerini ürünlerinin ambalajlarında ve gerekli yerlerde kullanılması gerektiğini öneriyoruz.