Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892

MAKALELER

Endüstriyel Tasarım Tescili İle Patent (Faydalı Model) Tescili Arasındaki Fark Nedir?

Endüstriyel Tasarım Tescili İle Patent (Faydalı Model) Tescili Arasındaki Fark Nedir?

Endüstriyel tasarım ile patent (faydalı model) her ne kadar birbirine benzetilse de görsel olarak yorumlansa da aslında her ikisi de birbirinden farklı kavramlardır. Endüstriyel tasarım, tasarım adından da anlaşılacağı üzere görsellikle ilgili bir durumdur. Tasarım ürünün çalışma sisteminden, işlevinden ve markasından bağımsızdır. Endüstriyel tasarım tescili ile ürün ya da nesneye sadece görsel koruma sağlanır.

Koruma süresi, tescil işlemlerinin süresi ve tescil maliyeti gibi farklılıkları bulunan endüstriyel tasarım tescili ile patent (faydalı model) tescili karıştırılmaması gereken tescil konularıdır. Tasarım tescili ile (ürün ya da nesnede) sadece görsel özellikler tescillenir. Patentte (faydalı modelde) ise bir ürün ya da iş fikrinin işlevsel yönü ve hayatımıza kattığı faydalar - kolaylıklar tescillenir.

Tasarım tescil müracaatı aşamasında, fotoğraf ve ürüne ait tarifname şartlara uygun olarak hazırlanır ve tescil için müracaat yapılır. Şekli inceleme ve bülten itiraz süresinin sorunsuz geçmesi beklenir. Eğer bir sorun çıkmazsa başvuru 5 yıllığına tescil edilerek tasarım koruma altına alınır. Her 5 yılın sonunda isteğe bağlı olarak yenileme ücreti yatırılarak tasarım tescili yenilenebilir. Endüstriyel Tasarım Tescili tasarımınızı toplamda 25 yıla kadar korur ve 25 yılı dolduran ürün kamuya mal olur, sizin için bir bağlayıcılığı kalmaz. Bu süre içinde tasarımlarınız tescillendiği takdirde size aittir.

Patent (faydalı model) tescilinde ise ürünün işlevsel özellikleri ön plandadır. Ürünün çalışma sistemi, teknik yeniliği veya sağladığı kolaylıklar koruma altına alınmaktadır. Başvuru dosyasına ürünün kullanım alanı, piyasadaki diğer ürünlerden farklılıkları ve avantajlarının anlatıldığı açıklama yazısı eklenir. Teknik çizim ile ürünün parçaları ayrı ayrı resmedilir ve numaralandırılır. Çalışma şekli ilgili uzmanın anlayacağı şekilde tarif edilir. Patent (faydalı model) tarifnamesinin açık vermeyecek şekilde hazırlanması çok önemli bir husustur. İnceleme ve bülten itiraz süreçlerinden sorunsuz geçen faydalı model, on yıllığına koruma altına alınır ve on yılı aştıktan sonra söz konusu ürün kamuya mal olur. Bir ürün endüstriyel tasarım tesciline ve patent (faydalı model) tesciline aynı anda konu olabilir. Detaylı bilgi ve destek almak için Markalize Marka İsim Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz.

(0530 662 44 08 – 0212 595 08 92 – marka@markalize.com)