Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892

MAKALELER

Aile Şirketleri

Aile Şirketleri

“Aile kralların bile giremediği bir kaledir.”  Ralphy Werdo Emerson. Bugün dünya da ve Türkiye’de genel şirket yönetimlerini incelediğimizde ortaya çıkan sonuç, %80’lik bir oranın aileler tarafından yönetildiğini göstermektedir. Bu aile şirketlerinde yönetim daha çok genç ve yetenekli bireylerin belirli bir tecrübe doğrultusunda yönetime dahil edilerek şirketin nesilden nesile devamlılığı sağlanmaktadır. Bu aile şirketleri yalnızca küçük ölçekli şirketlerde değil, dünyanın en büyük ölçekli 500 şirketinin de %40’ı aileler tarafından yönetilmektedir. Bu tarz şirketlerin en büyük sorunlarının başında, yönetim eksikliğinden kaynaklanan problemler gelmektedir. Aile şirketlerinin %70’i ikinci kuşağa geçememekte, geçenlerin ise %50’si üçüncü kuşağa aktarılamamaktadır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda aile şirketlerinin birçoğunun ömrü 24 sene ile sınırlı olduğu ortaya koyulmuştur.  Bunun en belirgin nedenleri ise; özel hayat düşkünlüğü, kuşak çatışması, inovasyon ve koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Aile şirketlerinin varlığını sürdürebilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, çağa paralel bir yönetim anlayışı ile sürekliliğe dayalı bir değişim ve gelişim içerisinde olması gerekmektedir.  Şirket yönetiminin, şirket durumu ile ilgili piyasaya uygun öz eleştiri yapması gerekmektedir. Bu süreç sağlam bir şekilde gerçekleştiği takdirde şirket ve yönetimi yükseliş gösterecektir. Böylelikle ülkemizin üretim potansiyelinin ve istihdamının çoğunu gerçekleştiren aile şirketlerinin etkin yönetimi ve gelecek planlaması toplumsal refahın yükseliş göstermesine katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla aile şirketlerini yönetenler sorumluluklarının sadece bugünü yönetmek değil, aynı zamanda geleceği de planlamak olduğunu unutmamalıdırlar.